Däcksbelysning

Placera en stark, energieffektiv LED-strålkastarlampa på din mast eller på din radarmast för att skapa stark arbetsbelysning på däck. Det är så energieffektivt att det till och men kan stå kvar vid ankaret för att coolt ut och avskräcka obehörigt folk och inbrott.

© Boatsystem Group 2022-present